3

Vliegtuig, vliegtuig en een Cadillac Coup de Ville

Meneer René

Met jouw komst zijn er veel nieuwe rituelen in ons huis gekomen. Rituelen die horen bij het gezellige gezinsleven. Die rituelen starten vaak met simpele dingen en groeien uit tot een aaneenrijging van kleine dagelijkse gebeurtenissen. Naarmate je ouder wordt, draag je er zelf ook steeds meer je steentje aan bij. Afwijken van een routine kan alleen als jouw leuke dingen er deel van blijven uitmaken. Anders is het huis te klein. Lees verder