4

Kan je het billyen?

Er is een nieuw werkwoord bij ons thuis geïntroduceerd; billyen. Zinnen als ‘Kan je het wel billyen?’ of ‘Is het wel billybaar?’ zijn normale taal geworden. Daarvoor hadden we nog even een fase met Billy als zelfstandig naamwoord; ‘Lukt het met de Billy?’ Lees verder